Divanen Psykologbyrå, Leg. Psykolog Kristianstad

Den breda psykologbyrån med den personliga vägledningen.

Profiling

Profiling

Vill du underlätta rekryteringsarbetet och få en bättre träffsäkerhet vid urvalet, så skulle jag rekommendera Profiling.

Enkelt uttryckt så arbetar jag så, att vi tillsammans går igenom vad som du anser vara viktigt och vad som krävs för tjänsten. Jag sätter sedan ihop en kombination av begåvnings, intresse och personlighetstest som motsvarar din kravprofil. Genom att testa kandidaterna på detta sätt, så får man fram ett betydligt säkrare urval. Man kan jämföra kandidaterna med varandra och rangordnar dem efter bästa träffbild.

 Kombinerar man detta sedan med kandidaternas CV, yrkeserfarenhet etc. och eventuella intervjuresultat, så minskar man avsevärt risken för en kostsam felrekrytering.

Profiling kan även användas som en del i en karriärplanering, där kandidaten får en klar bild över sina starka och svaga sidor och inte minst lämpligheten i att välja ett visst område.

Det kan också vara till hjälp för dig som chef eller personalansvarig att bedöma en anställds lämplighet inom ett visst område.

Undvik dyra felsatsningar och rekryteringar genom att genomföra en profiling, det är väl investerade pengar jämfört med kostnaden för och konsekvenserna av en felrekrytering.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)