Divanen Psykologbyrå, Leg. Psykolog Kristianstad

Den breda psykologbyrån med den personliga vägledningen.

Coaching

Att arbeta som coachande psykolog innebär att man arbetar efter modeller för coachning som är väl förankrade i psykologiska teorier, metoder och inlärnings teorier.

Målet är att förbättra individens välbefinnande och prestation i så väl det personliga livet som i arbetslivet.

Arbetet blir en process där psykolog och individ tillsammans går igenom vad som önskas uppnås och resan mot målet påbörjas. En individuell resa, anpassad efter individens behov och skräddarsys efter hans eller hennes mål.

Det kan vara allt från personlig utveckling till ett bättre fungerande på arbetet eller på idrottsplan, men oftast så går detta, hand i hand. Ett positivt fungerande ett plan, ger alltid ”spinn off” effekter på andra.

När du ser tillbaka kommer du att minnas detta som det bästa val du gjort.

 

Mer information om Coaching från psykologiskt perspektiv hittar du på, www.isfcp.net

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)